Sign Up
My Muslim Friends Book - helps you connect and share with over 500,000+ Muslims in over 175 Countries.

Yusuf Islam - Muhammad Al-Mustafa.mp3

2 Ratings
October 10, 2012 by
152 plays
Bujamin
♥ Mëngjeset dhe mbrëmjet pothuaj ndërruan ngjyrë. Ndjenjat fituan thellësi. Fjalët, bisedat, shijet fituan gjerësi. Çdo gjë fitoi një kuptim të ri, një delikatesë të re. Idhujt u lëkundën dhe u shembën. ♥ 
“ T’u bëfshin kurban nënë e babë, o i Dërguari i Allahut! Për ty jemi gati të flijojmë prindët,...
  • October 10, 2012 2:13 am , GMT
  • ·
  • Like
  • ·
rAUdHAh
merdu jer..............
  • November 22, 2012 8:12 am , GMT
  • ·
  • Like
  • ·
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above